Besöksnäringen är Sveriges nya basnäring

Besöksnäringen är Sveriges nya basnäring

Besöksnäring_basnäring_lappland
Besöksnäringen kräver liksom renskötseln stora orörda och sammanhängande naturområden.
Besöksnäringen är Sveriges och världens nya basnäring. Hör vad jag säger! Här kommer hårdfakta. Siffror som talar sitt tydliga språk.

Många tror att Sverige fortfarande lever på gruvindustrin och personbilar. Hårda fakta pekar på en annan verklighet! Besöksnäringen är ensam nästan lika stor som Järn och stål tillsammans med personbilsindustrin.
Besöksnäringens: 98,8 miljarder.
Järn och Stål: 68,4 miljarde.
Personbilar: 44,4 miljarder.
( Källa: Tillväxtverket)

Lite siffror för Swedish Lapland pekar även de på en mycket positiv utveckling.
34% internationella gästnätter 2012 (Källa: SCB)
74% ökad omsättning 2000-2010 (Källa: TEM)
93% fler årsverken 2000-2010 (Källa: TEM)

Ser vi till Swedish Lapland så ökade omsättningen under 2012 med 12% och 174 nya jobb under samma år. (Källa: TEM)

Turismen är personalkrävande, dvs skapar arbetstillfällen. Ofta arbetstillfällen som måste genomföras av lokalt boende inom området. Bedriver man dessutom ekoturism så är det långsiktigt hållbart och skall inte påverka natur och människorna (kulturen) på ett allt för stort sätt. Alltså är besöksnäringen vår nya stora basnäring som dessutom kan bedrivas på ett mycket hållbart sätt!

Fakta kommer från en folder som länsturismorganisationen, Swedish Lapland Tourism, har gett ut.

3 svar på ”Besöksnäringen är Sveriges nya basnäring

  1. Precis, och det gäller även hela landet. Sysselsättningen inom turismnäringen har ökat med 37 100 fler sysselsatta mellan åren 2000 – 2012. Omsättning 2012: 275,5 miljarder kr. Källa Tillväxtverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *