Gallok och ett gruvfritt Jokkmokk

Gallok och ett gruvfritt Jokkmokk

Gallok-september-4
Media är vårt sätt att bygga opinion och nå beslutsfattarna.
Kampen om Gallok är inte över ännu. Beslutet om det skall bli en gruva i Jokkmokk bollas fram och åter mellan Bergstaten, Länsstyrelsen och regeringen. Länsstyrelsen har sagt ett tydligt nej. Bergstaten som sitter i knät på gruvlobbyn skriker ja men vägrar att titta på konsekvenserna av projektets totala ekonomi. Man vill inte räkna in transporter, statens investeringar, miljökostnaderna av att återställa efter en eventuell konkurs osv. De vill enbart titta på värdet av mineralerna som kanske finns i marken. Regeringen stressas av FN’s direktiv om urfolksrättigheter och miljöaspekterna. Gruvlobbyn är stark trots att projektet ur nästan alla synvinklar är ett vansinnesprojekt.

Runt om i världen rasar debatten om den globala uppvärmningen. Rent vatten är en resurs som blir allt viktigare på vår planet och så även i Sverige, speciellt under en varm sommar som den senaste. 2015 gjorde Jokkmokks kommun en utredning om hur en gruvetablering skulle påverka kommunen och den visade egentligen att vi inte behöver arbetstillfällena från en gruva i framtiden så den har det pratats ganska tyst om från kommunledningens sida.

Nord Kalk som ville bryta kalk i Ojnareskogen på Gotland har nu i dagarna, efter många överklaganden, nu fått ett avslag av mark- och miljööverdomstolen. Detta är ett glädjande besked. I detta fall har man gått från ett tillstånd att bryta till ett nej från högre instans. Här kan man tydligt se hur människorna som har kämpat slutligen har fått rätt mot bolaget. Miljön och vattentäckten på Gotland har fått företräde före en exploatering.

I Jokkmokk liknar vårt kommunalråd allt mer Donald Trump. Han upprörs i ena stunden över att en snöskotertävling på vatten tvingas skjutas fram ett par veckor p.g.a. att rödlistade fåglar häckar på den lilla sjön. Nästa stund skäller han på Miljöpartiet som står upp för renskötseln och miljöriskerna med en gruva i Jokkmokk. Den stora faran med tokskallar som Donald Trump och partier som SD är just detta, det normaliseras att gå emot etniska grupper som samer och att det blir okej att underordna miljön till förmån för ekonomi. Vårt kommunalråd står, tråkigt nog, likt Trump för en exploatering av miljön oavsett om det handlar om rödlistade fåglar, urfolksrättigheter (FN), avverkning av skyddsvärda skogar eller förorening av Luleälven. Han går stenhårt ut i angrepp mot miljöskydd innan han vare sig har lyssnat på orsaker eller alternativen som med snöskotertävlingen, där visade det sig i efterhand att framflytten ett par veckor var mycket förmånligt för alla inblandade!

Vid ett personligt samtal i dag med Beowulfs VD, Kurt Budge, så framgår det tydligt att om det skall bli en gruva krävs det investeringar från kommuner och stat. Han säger att han vill samtala och samverka med andra näringar. På min fråga om vart våra gäster skall paddla när det är en gruva vid Lilla Luleälven så svarar han bara, utan att förklara sig, att vi kommer inte att förlora kunder. På frågan om vart renskötarna skall flytta så svarar han inte heller på frågan utan säger bara att han är ute efter samverkan. Det han egentligen säger är att det handlar om samverkan där alla andra ställer upp och flyttar sig till förmån för hans verksamhet. Det är inte samverkan i min värld.

Alla stora förändringar i lagar oavsett det gäller arbetsrätt, miljöhänsyn, rösträtt och så vidare har i nästan alla fall kommit från människors ifrågasättande. De har kommit från människors protester och idoga arbete. Gallok har kommit att få ett högt symboliskt värde och motståndet mot en gruva växer.

Gallok-september-2
Tor får åter motvilligt ta plats framför kameran. SVT har regelbundet intervjuat honom i dessa frågor under närmare 10 års tid! Strongt jobbat av Tor.

Gallok-september-3
Lars ger en intervju med Radio.

Gallok-september-5
Helen med flera i samtal med bolagets VD.

Gallok-september-1
Anders Sunnas olika konstverk har följt oss i kampen mot de stora bolagen.


Okategoriserade

7 svar på ”Gallok och ett gruvfritt Jokkmokk

 1. Kurt Brugge & Donald Trump samt Jokkmokks ledande som stöder detta projekt verkar stöpta i samma form. Om man ser saken som en demokratisk fråga, då borde saken vara avgjort till fördel för Jokkmokks befolknings fördel. Även Miljön & Urbefolkningen borde gå före en exploatering som medför så stora risker. Vi har sett tidigare exempel hur Gruvbolagens Dotterbolag som erhållit rätten till gruvdrift, men när projektet inte varit lönsam så har dotterbolaget försatt sig i konkurs. Moderbolaget klarar sig, Svenska staten får ta över. Pengar och vinstintressen får inte ta över beslutsfrågor som i detta fallet.

 2. Jag såg filmen om Kallak på SvT play igår och gladdes åt att länsstyrelsen sagt nej och trodde det var klart att det inte blir någon gruva. Men det kan fortfarande bli det alltså? Måste vara tufft att leva i denna ovisshet i så fall.

 3. Känns lite konstigt med regerenserna till Trump och SD när det är en socialdemokrat vi talar om. Att det finns konfliktet mellan gruv- och rennäring är knappast något nytt.

  1. En folkvald politiker som skall företräda alla skall inte elda på en gammal konflikt mellan olika folkgrupper eller tycker du att det känns fräscht?
   Dessutom så är gruvprojektet inte samhällsekonomiskt vettigt. Läs Länsstyrelsens yttrande så ser du att deras främsta orsak till ett nej är för att man kollar på en total samhällsekonomi.
   Du kan bara titta på samhällskostnaderna för Blaiken och Kaunisvara så förstår du. Både de ekonomiska men även miljö- och sociala kostnader.

 4. Såg filmen om Kallak på SvT play nu och undrar: Finns det möjligheter att skicka ek bidrag till Gruvfritt Jokkmokk eller annan förening för att stödja arbetet att få bort grovt okänslig exploatering av känslig natur. Blir gärna månadsgivare för en sånt jäkla bra och viktigt jobb. Hör av er! FÖ: Gruvdriftens förespråkare gör ju fullständigt bort sig med sin korkade argumentation, på lägsta nivå (fick dock skratta gott åt deras dumheter).

  1. Hej Fritjof!
   Tack för din tanke.
   När det gäller detta har jag lite dålig koll. Jag skulle kunna tänka mig att Urbergsgruppen i Jokkmokk eller Urbergsgruppen riks skulle kunna vara en bra lösning. Urbergsgruppen riks jobbar ju nationellt med dessa frågor. Då gäller det såväl Österlen i Skåne, Norra Kärr vid Vättern som Gallok i Jokkmokk. Bästa effekt får man kanske när man ser problematiken mer nationellt skulle jag tänka mig.
   Men jag vet att Urbergsgruppen i Jokkmokk gnetar på så länge hotet mot nyöppnandet av nya gruvor är aktuellt i detta området. Gallok är ju bara ett av flera inmutade områden tyvärr. Jag återkommer med ännu en komentara här senare om jag får ett mer konkret svar på din fråga.
   MVH
   / Matti

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *