Försök till samråd med FMV strandat

Försök till samråd med FMV strandat

Beslagta_inte_jokkmokk_1Idag hade besöksnäringen i Jokkmokk ett arbetsmöte med FMV (Försvarets Materielverk) angående det utökade skjutfältet här i Jokkmokk. FMV har ansökt och fått igenom att ett område som är ca 3×7 mil periodvis får ett besöksförbud. Till mötet hade vi även fått med oss några representanter från stugägare/markägare. De som saknades var representanter från samebyarna. Personligen så anser jag att det är av absolut största vikt att alla beslut och överenskommelser sker i konsensus vad gäller alla parter som blir drabbade. Ingen skall behöva känna sig överkörd.

Från besöksnäringen så var vi tillmötesgående och önskade diskutera när under året dessa perioder skall läggas, hur långa de skall vara och hur många dagar per år detta handlar om. Vi ville även diskutera hur gränserna för detta området är draget. Från FMV’s sida hävdade man att beslutet om perioder osv. är taget av Länsstyrelsen och det är det vi skall förhålla oss till. Istället vill man samtala runt praktiska lösningar på hur området skall utrymmas då de skall skjuta. Inte hur vi skall kunna fortsätta att driva våran näring i området utan att bli påverkade negativt.

Läget kan väl beskrivas som tämligen låst där besöksnäringen nu måste arbeta vidare mot Länsstyrelsen för att få dem att se att även besöksnäringen faktiskt är en spelare att räkna med. Jag ser mycket hoppfullt på detta då flera av naturreservaten inom det tänkta skjutfältet är avsatta med syftet att främja friluftsliv och ekoturism. Det går klart och tydligt att läsa på respektive naturreservats hemsida.

Besöksnäringen är idag en näring som betyder allt mer för glesbygdskommuner när det gäller arbetstillfällen och kommunala skatteintäkter. Bara i Jokkmokks kommun växte besöksnäringen med 10,1% under 2014. Nu kan man inte börja rycka undan förutsättningarna från oss när vi väl har fått luft under vingarna. Så kan man helt enkelt inte behandla en glesbygdskommun där man under en lång period målmedvetet har arbetat för en möjlighet att försörja oss.

Vill ni följa och stödja arbetet med att värna om våra intressen så är ni välkomna att följa oss på facebookgruppen: Beslagta inte Jokkmokk. Givetvis behöver vi alla tänkbara initiativ och hjälp till att arbeta vidare med att värna om lokalbefolkningens, markägarnas, friluftslivets, renskötselns, besöksnäringens naturvårdens och många fleras intressen av att detta område inte beslagtages över våra huvuden av Försvarets Materialverk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *