Kan man dricka fjällvatten?

Kan man dricka fjällvatten?

Klara små fjälltjärnar högt upp i fjällen har klart och friskt vatten.

Kan man dricka vattnet under en fjällvandring? Kommer man att bli magsjuk? Kan man få parasiter som ex Beaver Fever eller liknande? Skall man koka vattnet och i så fall hur länge? Måste man bära med sig vatten för hela veckan eller kan man fylla på vid stugplatserna? Dessa är mycket vanliga frågeställningar som vi får av våra gäster och människor som vi möter ute i markerna. Här är några grundläggande tips från oss.

1. Vart i fjällen är du?
En väsentlig skillnad är vart du är. Om du står strax nedströms Sylarnas fjällstation med dess vattenreningsverk eller om du tältar precis invid bastun i ex Sälkastugan längs Kungsleden där hundratals människor badar årligen. Skiljer sig avsevärt jämfört med att du istället är inne i centrala Sareks nationalpark eller i något annat icke välbesökt fjällområde.
I Jämtlandsfjällen, i älven Enans, nedströms just Sylarnas fjällstation så har man hittat Ecoli-bakterier för ett par år sedan vilket man inte önskar i sitt dricksvatten.

2. Är det skillnad på vatten och vatten i fjällen?
Självklart så är riskerna större om man dricker vatten från en dyig, stillastående liten vattensamling än om man tar vatten från en större älv eller sjö, där det inte finns några större anläggningar eller populära tältplatser uppströms. Rörligt vatten är att föredra före stillastående. Större sjöar/tjärnar är utan tvekan att föredra före små vattenansamlingar/pölar. Kolla på kartan och bedöm vart du bäst tar ditt vatten.

3. Hur mycket vatten skall man bära med sig under en fjällvandring?
Detta kan skilja sig mellan olika år, säsonger och framför allt mellan olika sträckor av en vandringstur. Vandrar man längs en större älv så har man ju i princip tillgång till vatten hela tiden jämfört med om man skall korsa en högre fjällrygg eller plattå där det kan vara helt torrt. Man kan också planera sin vandring så att man tältar där det finns bra vatten och tar lunch där man har bra med vatten. Exakt hur mycket vatten man annars gör av med måste man testa sig fram till. Ett riktvärde kan nog vara mellan 3-5 liter/person för en dagstur om man inte räknar med att hitta vatten under dagen.

4. Kan man göra otjänligt vatten tjänligt?
Om man ändå känner sig osäker är det enklaste att koka vattnet. Det skall bildas stora bubblor och det skall koka på det sättet i ett par minuter. Det finns dessutom en massa vattenfilter och UV-lampor m.m. som man kan köpa. Är man längre ned i landet (inte här i Lappland alltså…) eller på den Europeiska kontinenten så bör man nog filtrera vattnet för att undvika ev kemikalier och sådant som kan finnas i vattnet.

Har jag och mina grupper drabbats av magsjukor eller liknande ute under färd? Självklart inträffar sånt. Jag har fått magsjukor i de grupper som jag haft men då har det alltid varit i kontakt med andra människor på ex stugplatser eller om någon gäst haft med sig en smitta. Vid ett enda (mer än 15 år sedan) tillfälle har jag haft en gäst i en grupp av 12 som blev riktigt dålig, dvs han blev aldrig riktigt återställd under vår färd, och då troligast p.g.a. vattnet. Han säger själv att han troligtvis fyllde sin vattenflaska i någon liten vattengöl. Proverna på sjukhuset efteråt visade att han hade fått i sig någonting från ett dött djur som kanske hade legat i vattnet. Som ni ser, en gäst under alla dessa år som jag varit ute med och som ni också ser en massa troligen och kanske i detta.

Slutligen så handlar detta till stora delar om sunt förnuft. Jag hittar i princip alltid drickbart vatten här uppe i vårt område. Om det kulle vara ett seriöst problem skulle man ofta höra talas om fjällvandrare som fått problem med detta vilket man inte gör. Självklart kollar jag hur vattnet ser ut, luktar och smakar. Man tar ju inte vatten om man uppenbarligen ser att det ligger en död älg i samma vattengöl. Ta en minut innan du hugger in på vattnet. Titta dig runt omkring och skapa dig en bild av vart kommer vattnet ifrån och verkar det okej att dricka. Svårare än så behöver det inte vara.

De lite större fjälljåhkarna har såpass stora vattenflöden att även om det skulle finnas nått olämpligt i vattnet så blir de såpass utspätt att det inte är någon fara.
Fjällvandring-kan-man-dricka-vattnet-5
I våtmarksområden hittar man små gölar och vattensamlingar med stillastående vatten. Detta brukar jag undvika att använda. Det är inte heller ovanligt att detta luktar och smakar en aning ofräscht.
Bierikjavrre (Pierikjaure) i Sareks nationalpark.

Fjällvandring-kan-man-dricka-vattnet-2


Okategoriserade

4 svar på ”Kan man dricka fjällvatten?

  1. Har hållit på med fjällvandring under mycket lång tid. Som ledare och i mindre grupper. Magsjuka har varit sällsynt. I alla jokkar som rinner tvärs dalen är vattnet tjänligt. Det gäller även jokkar med hyggligt flöde. Självklart är att man inte dricker nedanför civilisationens utposter.
    Har gått i dal och högt. Har bara burit på en termos. Behov kan finna av vatten på hög höjd. Smältvatten är där dock bra.
    Det är dock skillnad på årstider: vintertid använde jag 1 liters termos, högsommar med mycket varma dagar en kåsa.

    1. Tack Gunnar för bra synpunkt på just detta med att bäckar som rinner tvärs de stora dalarna oftast är mindre påverkade. Det som dock ställer till en del idag är att folk gör toalett lite vart som helst. Ibland nästan i bäckarna då många tycks trivas med att komma ned i bäckravinerna för att sitta skymda.
      / Matti

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *