Luottåive Ekopark

Luottåive Ekopark

Skogsvandring_tarradalen
Denna bild är ifrån Tarradalen och inte från Luottåive.
På Länsstyrelsen i Norrbottens hemsida kan vi läsa följande: Urskogsreservatet Luottåive består av både myrar och själva berget, vars topp når 603 meter över havet. Myrholmarna är bevuxna med en äldre barrblandskog. Spåren efter skogsbränder är många, kolnade högstubbar, och igenväxande brännsår i tallstammarna.

Sweaskog jobbar febrilt med sin goodwill och det behövs… Nu avsätter man Luottåive som ekopark nummer 28. Ett 10.000 hektar stort skogsområde som man en gång i tiden ville hugga. Turligt nog upptäckte Naturskyddsföreningens grupp ’Steget Före’ att området innehöll viktiga nyckel arter. Man inventerade och hittade runt 100 olika sådana områden om jag inte minns helt fel. Steget Före kämpade hårt med inventeringar och med att få områdena sparade. Du kan läsa en Artikel på Naturvetarna om just Steget Före.

Hur många av de hundra områdena blev egentligen skyddade tillslut? Hur som helst så är området helt klart värt att besökas!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *