Allemansrätten för kommersiella aktörer

Allemansrätten för kommersiella aktörer

Allemansrätt_kommersiell
Vi kommer även i framtiden att kunna visa våra gäster den fantastiska naturen som vi har här i Jokkmokksområdet. Denna bild är från en dagstur upp på fjället Jarre ca 50 km väster om Jokkmokk.
Som liten företagare inom aktiviteter/äventyr osv så är vi helt beroende av att få nyttja markerna. Flera av företag som oss är små och får kämpa med tuff ekonomi. Det finns definitivt inga ekonomiska muskler för att köpa in markerna för våra aktiviteter. Flera av våra turer går över 200-300 km rakt i igenom Lappland. Det är ju just det som är hela grejen med äventyret att det handlar om stora orörda markområden. Vi är helt beroende av att få luta oss emot allemansrätten!

Allemansrätten för kommersiella aktörer har under den senare tiden ifrågasatts. Ska jag som aktivitetsarrangör få lov till att färdas med betalande gäster på annans mark. Frågan har egentligen väkts ur bärplockarnas framfart och pga oseriösa aktivitetsföretagare som härjat sig fram.

Den 22 November pressenterades den av Naturvårdsverket finansierade utredningen Allemansrätten och dess framtid. Enligt Naturvårdsverket kan utredarnas viktigaste slutsatser summeras på följande vis; ALLEMANSRÄTTEN SKA ÄVEN i framtiden omfatta kommersiella aktörer. Naturvårdsverket slår redan nu fast att man ”inte tror på att utestänga kommersiella verksamheter från allemansrätten. I praktiken blir det svårt att avgränsa vad som är kommersiellt nyttjande av mark.”

Svenska Ekoturismföreningen har agerat aktivt i denna fråga. Här kan vi tydligt se att vi som jobbar som små aktivitetsföretag är beroende av en gemensam bransch organisation som just Svenska Ekoturismföreningen. Naturens Bästa, som Jokkmokkguiderna arbetar med, är ett ekoturism certifieringsverktyg som har tydliga riktlinjer för hur man skall samarbeta med markägarna för att de skall känna sig respekterade. Vi hoppas att fler natur turismarrangörer ansluter till det och jobbbar seriöst så att markägarna inte behöver känna sig utnyttjade!

6 svar på ”Allemansrätten för kommersiella aktörer

  1. Allemansrätten är så otroligt värdefull över huvudtaget att vi måste verkligen värna om den!
   Du har rätt…i dessa tider ska man inte ta något förgivet…

  1. Som turistföretagare är man helt utan rättigheter. Vi lever bara på nåder. Trots det säger regeringen, kommunerna osv att turismen är vår framtid…
   Som medborgare kan jag bara konstatera att allemansrätten är SUPERVIKTIG!!!

 1. Gratulerar! Så länge alla värnar om vår vackra natur och tar sitt ansvar så tycker jag det är en självklarhet att vi ska få ha kvar Allemansrätten! Härligt att man fortfarande får åberopa Allemansrätten och besöka våra vildmarker 🙂

  PS! Har bott däruppe så jag vet vad det innebär med denna friheten vi är så väl förunnade!

  Ha en fin helg!

  1. Frihet med ansvar!

   Det är just det ansvaret som brustit och brister hos vissa aktörer. Därför har denna fråga blivit aktuell.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *