Pressresan ’Väg utan framtid’

Pressresan ’Väg utan framtid’

SNF_pressresa_4
Messauredammen gav under en relativt kort tid gav det massor av arbetstillfällen men såret blev stort. Älvens ekosystem är totalt förändrat och fisket kommer aldrig att kunna jämföras med det som en gång var.
I början av denna vecka genomförde vi en pressresa med SVT Nordnytt. Lars Andersson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen i Norrbotten, och jag arrangerade detta men bjöd längs vägen in människor med faktakunskap. Vår ambition hade var att få med några fler journalister men vi nådde inte fram.

Laver den försvunna gruvbyn, i Älvsbynskommun, blev vårt första stopp. En kopparbrytning från 30-40 talet. Sveriges då modernaste samhälle byggdes upp av Boliden för de 260 invånarna. Ambulansgarage, Folketshus, skola, vatten och avlopp, elektricitet osv. Man hade till och med solarium där på den tiden. Boliden värnade på den tiden om människorna. Arbetarna var förutsättningen för att man skulle få upp kopparen som var den egentliga produkten. Idag tycks många av gruvprojektens slutprodukt vara själva aktien och inget annat. Gruvan lades ned och än idag är vattenmiljön nedströms slamdammen kraftigt påverkad. Boliden är idag hårt kritiserat för att de kört giftigt avfall till Chile där människor blir skadade.

Messaure den tillfälliga byn med 2600 invånare. Ett samhälle som byggdes upp under den tidsepok när Messauredammen byggdes. En by som man redan från början visste skulle försvinna. Alla arbetade med dammbygget, en monokultur när det gäller försörjning. Hit följde kommunens fiskerikonsulent. Han berättade om den påverkan som det har haft på fisket. Laxfisket är nu helt dött uppströms Boden. I Torneåälven kan man idag ta ut 120 ton/år och då ska man tänka på att Luleälven var en bättre laxälv. Som plåster på såret sätts det årligen ut små 3 fiskar/kilometer av Luleälven.

Sörberget, i Jokkmokks kommun, en avverkning där huvudargument var att skapa arbetstillfällen. Här högg man ett gigantiskt hygge som sedan kom att bli ännu större pga. en stormfällning efter avverkningen. Samebyn försökte få stopp på avverkningarna men blev överkörda med motiveringen att arbetstillfällena behövs. 4-6 årsarbeten under en 3-5-årsperiod gav det. Såren idag består av contortaplantage som viker sig under snötyngden, ett utslaget renbete och en miljö som inte fungerar för turismföretagare.

Dessa ’framtidsprojekt’ för att skapa arbetstillfällen ger ofta stora sår i naturen. De är i direkt konkurrens om markanvändningen gentemot små renskötselföretag och turistentreprenörerna. Dagens gruvprojekt Jokkmokk Mining District har skrämmande många likheter med dåtidens framtidsvisioner.

SNF_pressresa_3
Laver strax utanför Älvsbyn. Då en seriös sattsning med arbetstillfällen. Idag en död by med en pågående miljöpåverkan som ingen vill ansvara för.

SNF_pressresa_1
Contortaplantagen på Sörberget. Träden viker sig under snötyngderna och det enda rätta är att hugga bort allt och återplantera med inhemskaträdslag.

SNF_pressresa_2
Sonja och Apmut-Ivar följde oss till Sörberget. Två mycket kunniga personer som kan sin historia.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *